Kategoriler
Genel

ALONE (Animation Short Film)

Dünya hızla değişiyor. Ayak uydurmak zorunda kaldığımız teknolojik gelişmeler gündelik yaşamımızı derinden etkiliyor. Teknolojik dönüşüm en çok da insanlar arası iletişimi derinden etkiliyor ve dönüştürüyor. İletişim ihtiyaçlarımız, şeklimiz, yöntemlerimiz, araçlarımız, üslubumuz, sıklığımız, teknoloji ile her gün daha da farklılaşıyor. Öte yandan bir şeylerin eksik kaldığı da bir gerçek. Soru şu: Gerçekten iletişim kuruyor muyuz? Yoksa bir iletişim kakafonisi içerisinde daha mı yalnızlaşıyoruz? Necmettin Asma’nın kısa filmi tam olarak bu sorunun cevabını arıyor.

The world is changing rapidly. The technological developments, that we have to keep up with, are affecting our daily life deeply. Technological transformation is influencing and transforming communication among people, at most. Our communication needs, mediums, methods, tools, style, frequency are getting different day by day by technology. On the other hand, it is a fact that something is missing. The question is this: Do we really communicate? Or are we alone in this communication cacophony? This movie is exactly looking for the answer to the question.

a film by necmettin asma ©2013 (Restore)
screenplay / character / animation: necmettin asma
music: carol of the bells