Kategoriler
Genel

Şehir ve Sanat

PARK VE BAHÇE ENSTALASYONLARI

Bir şehrin cazibesini arttıran en önemli faktör sanattır.

Hızlı ve kontrolsüz kentleşme şehirlerimizi, bahçelerimizi maalesef katı birer model haline getiriyor. Sanat eseri ve sanatsal yaklaşımdaki eksiklerimize odaklanarak proje geliştirmeli, sanatı yaşamın merkezine koymalıyız. Bir şehrin cazibeli hale gelmesindeki en önemli faktörün sanat olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Buradan hareketle millet bahçelerine ve parklarımıza ruh katacak bir projeyi amaçlıyoruz.

Optik teknolojisi merhum Fuat Sezgin’in ilgilendiği bir bilim alanı olması dolayısıyla portresini optik bir yanılsama ile enstalasyon heykele dönüştürmek, Fuat Sezgin’i hatırlamanın estetik yollarından biri.

Bu enstalasyon, Fuat Sezgin profilini bir sanat eserine dönüştürerek yaşam alanlarımızda görünür kılmak, başarılarımızı hatırlamak ve edebiyat, sanat ve bilim tarihindeki önemli pozisyonumuzu, ortak mirasımızı sonraki nesillere aktarmayı hedefliyor.

NASIL ÇALIŞIR?

Her biri 6 ila 8 metre yüksekliğinde 45 adet lazer kesim çelik sütun kümesinden oluşturulan bu sanat eserinde dikkat çeken şey, yalnızca çok özel bir mesafeden ve açıdan bakıldığında Fuat Sezgin portresine dönüşmesidir.

Çelik sütun ormanı yavaş yavaş düz bir görüntü yanılsaması yaratmak için özel bir formülle konumlandırılmıştır. 

35 metrelik bir mesafeden, sihirli bir şekilde, Fuat Sezgin’in tanınabilir yüzü odak noktasına girer.

Doğru açı Doğru mesafe

Heykel, çoğu açıdan rastgele görünen 6 ila 8 metre yüksekliğindeki 45 çelik kolondan yapılmıştır. Bununla birlikte, heykelin önünde yaklaşık 35 metreden bakıldığında, sütunlar Fuat Sezgin’in yüzünün bir görüntüsünü oluşturmak için hizalanır. 

Çelik sütun ormanının (kolonlarının) yandan görünüşü
Sütunların rastgele bir açıdan görünümü
Odak noktasına yaklaştıkça sütunlar profili görüntülemek için hizalanmaya başlar.
Doğru bakış açısı fakat yanlış uzaklıktan bakış

Doğru açı ve doğru uzaklıktan bakınca çelik sütunların oluşturduğu Fuat Sezgin portresi odak noktasında belirir.
Bakış noktasının heykele olan uzaklığı yaklaşık olarak 35 metredir.
Simülasyon

Kurulum Süreci

Her bir enstalasyonun teslimi için öngörülen yaklaşık süre 1 aydır.

Her bir enstalasyonun üretimi 6 aşamadan oluşur.

01 Keşif

02 Teknik Çizimler

03 Simülasyon

04 Prova Maketi

05 Üretim

06 Nakliye, Konumlandırma ve Montaj

01 KEŞİF

Heykelin yapılacağı alanda heykele en uygun yerin belirlenmesi için yapılan bir dizi kontroldür. Heykelin arkasında kalan alan veya bölgede herhangi bir yapı elamanı veya iri ağaçların olmadığı yerler tercih edilir. Enstalasyon hatlarının odak noktasında net bir biçimde görünebilmesi için arkaplanın oldukça sade olması gerekmektedir.

02 TEKNİK ÇİZİMLER

Heykeli yapılacak olan portrenin yüz hatlarının teknik çizime aktarıldığı bu aşama sanatçının en yoğun çalıştığı aşamadır. Arka kısımda kalan çelik kolonların uzunluğu ve genişliği çok önemlidir. Arka kısımda kalan kolonlar uzaktan bakıldığında öndekine kıyasla daha küçük görüneceği için üzerinde hassasiyetle çalışılması gereken kolonlardır.

03 SİMÜLASYON

Teknik çizimi tamamlanan heykel sanal ortamda modellenip bıraktığı görsel etkiye bakılır. Rastgele açılardan ve doğru açıdan imajlar alınıp bakış mesafesinin doğruluğuna ve çelik kolonların pozisyonlarına kesin olarak karar verilir.

04 PROVA MAKETİ

Heykelin 1:10 ölçeğinde maketi hazırlanır. Kolonların konumunun doğruluğunu kesinleştirmek için en önemli aşamadır. Meydana gelebilecek tasarım sorunları bu aşamada çözülür.

05 ÜRETİM

Çelik kolonların ana taşıyıcısı 40×40 – 4 mm çelik borudur. Çelik boruların üzerine CNC lazer ile hassasiyetle ve özel hesaplamalarla kesilen yüz hatlarını oluşturacak olan levhalar perçinlenir. Bu işlem 45 adet çelik boru için tek tek yapılır. 

06 KONUMLANDIRMA

Çelik kolonların yerleştirileceği zemin üzerinde her bir kolonun geleceği özel konumun işaretli olduğu konstrüksiyonun hazırlanmasıdır. Konumlandırma, bu heykeller için özel olarak tasarlanan bir kılavuz aracılığıyla yapılmaktadır. Beton ile sabitlenip kurumaya alınır.

ve MONTAJ

Keşif ve konumlandırma konstrüksiyonu yerleştirildikten ve sabitlendikten sonra çelik kolonlar yerlerine yerleştirilir. 45 çelik kolon tek tek kontrol edilip ince ve hassas ayarlamalar yapıldıktan sonra zemin fırınlanmış parke taşı ile kaplanır.

POTANSİYEL KURULUM ALANLARI

1.Millet Bahçeleri 2.Park ve Bahçeler 3.Şehir Meydanları 4.İç Mimari Alanlar 5.Sergi Alanları 6.Kurumların Peyzaj Alanları

DİĞER FİGÜRLER

1.Aşık Veysel 2.Mehmet Akif Ersoy 3.Yunus Emre 4.Nuri Pakdil 5.Mevlana 6.İbn Rüşd 7.Malcolm X 8.Farabi 9.Mimar Sinan 10.İbn Haldun 11.Necip Fazıl Kısakürek 12.Aziz Sancar 13.Fatih Sultan Mehmet 14.Tolstoy 15.Aliya İzetbegoviç 16.Cahit Zarifoğlu 17.Necmettin Erbakan